NG Gemeente De Bloem
Gestig: 1935

Algemene Inligting:

Tye van Dienste:

09:00 Oggenddiens
08:30 Kerklike Feesdae
18:00 Aanddiens

Gebedsaksie:

Sondagaande: 17:30 in Gebedskamer.
Nagmaal: 08:30 in Gebedskamer.

Bybelstudies:

Woensdae: Soos gelys op afkondigings.

Kategese:

Sondae 10 minute na afloop van die oggenddiens in die kerk (juniors) en saal (seniors).

Belydenisklas: Woensdae 17:30 in Gebedskamer.

Volwassenes soos gereël met die leraar.

De Bloem is ’n hardwerkende gemeente wat glo in sy leuse: De Bloem vir Christus!

Kerkgebou

NG Gemeente De Bloem is gestig in 1935. Die gemeente is geleë in Raymond Mhlaba (ou Andries Pretorius) straat langs die Navalsig Polisiestasie. Die gemeente se eerste predikant was ds. HS Theron.

Die kerkgebou en orrel se inwyding het plaasgevind op Saterdag 18 en Sondag 19 Mei 1940 waar die wydingsgebed deur Vader (JD) Kestell en die “wydingswoord” deur ds. HS Theron gelewer is.

Die PSZ Coetzeesaal is in die 1960’s gebou aan die agterkant van die kerkgebou. Oor die jare (1947 tot 1964) het vier NG Gemeentes van De Bloem afgestig. Sedert die 1980’s is armoedeverligting ’n dringende saak in die gemeente en het die koskas ’n gereelde verskynsel begin raak. Sedert 2000 is De Bloem gemeente aktief betrokke by verskeie spysenierings, en die fondse wat gegenereer word, ondersteun die gemeente se werksaamhede op ’n daaglikse basis. Sedert De Bloem se ontstaan het 12 leraars as herder opgetree en sluit dit legendes soos Ds. PSZ (Pietie) Coetzee en Dr. AJ (Awie) Minnaar in.

Tans bedien die elfde leraar (Ds. Jannie Smith) De Bloem.

Belangrike Datums:

    Failed to prepare statement
© 2020 NG Gemeente De Bloem – All rights reserved