NG Gemeente De Bloem
Gestig: 1935

Algemene Inligting:

Tye van Dienste:

09:00 Oggenddiens
08:30 Kerklike Feesdae
18:00 Aanddiens

Gebedsaksie:

Sondagaande: 17:30 in Gebedskamer.
Nagmaal: 08:30 in Gebedskamer.

Bybelstudies:

Woensdae: Soos gelys op afkondigings.

Kategese:

Sondae 10 minute na afloop van die oggenddiens in die kerk (juniors) en saal (seniors).

Belydenisklas: Woensdae 17:30 in Gebedskamer.

Volwassenes soos gereël met die leraar.

Amptenare

Leraars

Ds. JL Smith
Ds. JL Smith

Tel: 051 433 3387
Faks: 086 656 2429
Sel: 083 282 8214
E-pos: jsmith@debloem.org.za
Leraar by De Bloem sedert 1994.

Orreliste

Mej. H Raubenheimer
Mej. H Raubenheimer

Koster

Mnr. S van Rensburg
Mnr. S van Rensburg

Skriba

Mej. FJ Venter
Mej. FJ Venter

Tel: 051 430 8544
Faks: 086 667 0650
E-pos: fventer@debloem.org.za

Belangrike Datums:

 • 10 Okt 2020
  Funksie vir Bejaardes  10:00
 • 24 Okt 2020
  Woekerbasaar  09:00
 • 25 Okt 2020
  Hervormingsfees  09:00
 • 28 Nov 2020
  Kersmark  09:00
 • 29 Nov 2020
  Nagmaal  09:00
  Kerssangdiens  18:00
 • 25 Des 2020
  Kersdagdiens - Nagmaal  08:30
 • 31 Des 2020
  Middernagdiens  23:15
© 2020 NG Gemeente De Bloem – All rights reserved