NG Gemeente De Bloem
Gestig: 1935

Algemene Inligting:

Tye van Dienste:

09:00 Oggenddiens
08:30 Kerklike Feesdae
18:00 Aanddiens

Gebedsaksie:

Sondagaande: 17:30 in Gebedskamer.
Nagmaal: 08:30 in Gebedskamer.

Bybelstudies:

Woensdae: Soos gelys op afkondigings.

Kategese:

Sondae 10 minute na afloop van die oggenddiens in die kerk (juniors) en saal (seniors).

Belydenisklas: Woensdae 17:30 in Gebedskamer.

Volwassenes soos gereël met die leraar.

Kommissies

Barmhartigheid kommissie

Barmhartigheid is een van kernbedienings van De Bloem. Omdat die gemeente geleë is in ’n lae-inkomste omgewing is die nood groot en is die verspreiding van kospakkies onontbeerlik. Klere, beddegoed en ander benodighede word ook aan hulpbehoeftes verskaf.

Behalwe vir alimentasie aktiwiteite is die kommissie ook betrokke by die volgende aktiwiteite:

 • Die bejaardes van die gemeente word elke jaar deur die kommissie getrakteer by die Geselligheid vir Bejaardes.
 • Daar word elke laaste Vrydag van die maand tee geskink en broodjies uitgedeel by die Onkologie afdeling van die Nasionale Hospitaal.
 • Lede van die Kerkraad dien op huiskomitees van die jeugsorgsentrums.
 • Die Kerkraad word verteenwoordig by vele van die welsynsorganisasies, losieshuise en shelters in die omgewing.
 • Skakelgeleenthede met die NGKA word hanteer.

Jeug kommissie

By De Bloem glo ons daaraan dat ons jeug van ’n jong onderdom opgevoed word in die Woord van God. Kategese strek van voorskools tot by die belydenisjaar. Volwasse kategese word ook aangebied. Elke laaste Sondag van die kwartaal word SKJA Sondag gehou waar kinders op ’n unieke manier verryk word. Die Bybel staan sentraal in die opvoeding van ons jeug.

Leer en Aktueel kommissie

Die kommissie bemoei hulself met die aktuele sake van die kerk en die land. Daar word gekyk na sake in die media, beleids- en inligtingsdokumente van Ringe, Sinodes en die Algemene Sinode. Die fokus val ook op die leringe in die kerk en dwaalleringe waaraan lidmate daagliks blootgestel word.

Gemeentebediening kommissie

Eredienssake word hanteer in die gemeentebediening kommissie. Beplanning vir sangdienste en ander spesiale dienste word hanteer. Kwartaallikse vraelyste se terugvoer word bespreek en aksie planne in plekke gestel om voordurend te verbeter. Preekreekse en fokus op spesifieke Bybeltemas word bespreek en beplan.

Administrasie en Finansies kommissie

Begrotings, kontantvloei, inkomste en uitgawes en alle finansiële sake is natuurlik belangrike sake, maar vele ander sake vorm deel van die agenda insluitend:

 • Lidmaatskapbewyse
 • Fasiliteit en onderhoudbestuur
 • Korrespondensie
 • Sinodale aangeleenthede
 • Wyksbestuur

Belangrike Datums:

  Failed to prepare statement
© 2020 NG Gemeente De Bloem – All rights reserved