NG Gemeente De Bloem
Gestig: 1935

Algemene Inligting:

Tye van Dienste:

09:00 Oggenddiens
08:30 Kerklike Feesdae
18:00 Aanddiens

Gebedsaksie:

Sondagaande: 17:30 in Gebedskamer.
Nagmaal: 08:30 in Gebedskamer.

Bybelstudies:

Woensdae: Soos gelys op afkondigings.

Kategese:

Sondae 10 minute na afloop van die oggenddiens in die kerk (juniors) en saal (seniors).

Belydenisklas: Woensdae 17:30 in Gebedskamer.

Volwassenes soos gereël met die leraar.

Fotoalbum: Funksie vir Bejaardes 2015

10 Oktober 2015
Foto15
Foto16
Foto17
Foto18
Foto19
Foto20
Foto21
Foto22
Foto23
Foto24
Foto25

Belangrike Datums:

 • 10 Okt 2020
  Funksie vir Bejaardes  10:00
 • 24 Okt 2020
  Woekerbasaar  09:00
 • 25 Okt 2020
  Hervormingsfees  09:00
 • 28 Nov 2020
  Kersmark  09:00
 • 29 Nov 2020
  Nagmaal  09:00
  Kerssangdiens  18:00
 • 25 Des 2020
  Kersdagdiens - Nagmaal  08:30
 • 31 Des 2020
  Middernagdiens  23:15
© 2020 NG Gemeente De Bloem – All rights reserved