NG Gemeente De Bloem
Gestig: 1935

Algemene Inligting:

Tye van Dienste:

09:00 Oggenddiens
08:30 Kerklike Feesdae
18:00 Aanddiens

Gebedsaksie:

Sondagaande: 17:30 in Gebedskamer.
Nagmaal: 08:30 in Gebedskamer.

Bybelstudies:

Woensdae: Soos gelys op afkondigings.

Kategese:

Sondae 10 minute na afloop van die oggenddiens in die kerk (juniors) en saal (seniors).

Belydenisklas: Woensdae 17:30 in Gebedskamer.

Volwassenes soos gereël met die leraar.

Fotogallery

De Bloem Oefengroep
6 Januarie 2017
Funksie vir Bejaardes 2016
15 Oktober 2016
Kerssangdiens 2015
29 November 2015
Belydenis van Geloof 2015
15 November 2015
Funksie vir Bejaardes 2015
10 Oktober 2015
80 Jaar Feesnaweek 2015
22 Augustus 2015
Funksie vir Bejaardes 2012
13 Oktober 2012
75 Jaar Feesnaweek 2010
21 Augustus 2010

Belangrike Datums:

 • 30 Mei 2019
  Hemelvaartdag - Pinkster Bidure begin  18:00
 • 8 Jun 2019
  Pinkster Bidure eindig  18:00
 • 9 Jun 2019
  Pinksterfees - Nagmaal  09:00
 • 18 Aug 2019
  Nagmaal  09:00
 • 25 Aug 2019
  Bybelsondag  09:00
 • 12 Okt 2019
  Funksie vir Bejaardes  10:00
 • 26 Okt 2019
  Woekerbasaar  09:00
 • 27 Okt 2019
  Hervormingsfees  09:00
 • 24 Nov 2019
  Nagmaal  09:00
  Kerssangdiens  18:00
 • 30 Nov 2019
  Kersmark  09:00
 • 25 Des 2019
  Kersdagdiens - Nagmaal  08:30
© 2019 NG Gemeente De Bloem – All rights reserved